Služby-přehled

Jednorázová údržba

Zahradnické práce nabízené v pravidelné údržbě nabízíme i jednotlivě. Také nabízíme ochranu rostlin a odstraňování nevhodné vegetace.

Zakládání trávníků a Osazování zahrad

Zakládání trávníků provádíme metodou výsevu i pokládkou rolovaných travních koberců.

Provádíme výsadby okrasných i užitkových rostlin na základě osazovacího plánu. Využíváme vysoce kvalitní výsadbový materiál předevsím z českých školek. 


Zakládáme živé ploty a stěny, vysazujeme soliterní listnaté a jehličnaté stromy, dle domluvy i nadměrných velikostí.


Návrh a projekce Vaší zahrady

Spolupracujeme s několika zkušenými zahradními architekty, kteří naslouchají Vaší představě o zahradě, jejímu stylu a využití. Na základě konzultací se zákazníkem vypracujeme studii, která představuje zjednodušený návrh zahrady. Na jejím podkladě je pak možné vypracovat projekt včetně průvodní zprávy, osazovacího plánu, případně perspektivních náhledů na zahradu.