Jednotlivé služby

CENÍK - ceny jsou uváděny, buďto za kus, dále za hodinu a osobu, nebo m2

Okrasné dřeviny, záhony a osazené plochy

Vyplení (ruční) s naložením odpadu na dopravní prostředek (cena bez odvozu):

 - Záhon květin, Záhon růží, Dřeviny solitérní, Dřeviny ve skupinkách 310,-Kč/hod

Odstranění odkvektlých a odumřelých částí rostlin

Letničky, Trvalky, Růže 310,-Kč/hod

Střih a řez keřů a stromů 450-Kč/hod

Shrabání listí 290,-Kč/hod

Odvoz bio odpadu - dle povahy materiálu 1-2,-Kč/m2

Práce s motorovou pilou 520,-Kč/hod

Práce s plotořezem do jednoho metru 380,-Kč/hod
Práce s plotořezem nad jeden metr     480,-Kč/hod

Pomocné práce 280,-/hod

Úprava terénu - ruční 310,-Kč/hod

Výsadba listnaté stromy - dle velikosti stromu (ceny můžou i nižší)

-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 490,- Kč

-výsadba stromů kus 495,- Kč

-kůly k ukotvení včetně příčky a úvazku kus 120,- Kč

-ukotvení dřevin kůly kus 65,- Kč

-hnojivo kus 160,- Kč

- ochrana kmene - juta kus 65,- Kč

Výsadba jehličnatých stromů - dle velikosti stromu (ceny můžou i nižší)

-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 490,- Kč

-výsadba stromů kus 740,- Kč

-kůly k ukotvení včetně úvazce kus 120,- Kč

-ukotvení dřevin kůly kus 60,- Kč

Výsadba solitérních dřevin

-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 890,- Kč

-výsadba rostliny kus 760,- Kč

Výsadba keřů
-výsadba okrasných keřů s balem o prům. cca 20 cm 60-90 Kč/ks

-výsadba okrasných keřů s balem o prům. NAD 20 cm 110 -210,- Kč/ks

Výsadba trvalek a travin

-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 45,- Kč

-výsadba rostliny kus 35,- Kč

Mulčování výsadeb

-mulčování výsadeb m2 20-40,- Kč

-kačírek m2 55,- Kč

-soliterní kameny kg 300,- Kč

-doprava borky - vozik cena za km/ 25,- Kč

-zpevnění svahu, dřev. kulatina vč. ukotvení m2 150,- Kč

DOPRAVA -  18,-kč/km   DOPRAVA - vozík - 22,-kč/km