Jednotlivé služby

CENÍK - ceny jsou uváděny, buďto za kus, dále za hodinu a osobu, nebo m2

Okrasné dřeviny, záhony a osazené plochy

Vyplení (ruční) s naložením odpadu na dopravní prostředek (cena bez odvozu):

 - Záhon květin, Záhon růží, Dřeviny solitérní, Dřeviny ve skupinkách 380,-Kč/hod

Odstranění odkvektlých a odumřelých částí rostlin

Letničky, Trvalky, Růže 380,-Kč/hod

Střih a řez keřů a stromů 470-Kč/hod

Shrabání listí 350,-Kč/hod

Odvoz bio odpadu - dle povahy materiálu 5,-Kč/m2

Práce s motorovou pilou 570,-Kč/hod

Práce s plotořezem do jednoho metru 410,-Kč/hod
Práce s plotořezem nad jeden metr     510,-Kč/hod

Thuje/ živý plot m2

do 1 m                      25,-

do 2m                      42,-

do 3m                      57,-

nad 3m                   60,-

nad 4m                   78,-


Pomocné práce 380,-/hod

Úprava terénu - ruční 380,-Kč/hod

Výsadba listnaté stromy - dle velikosti stromu (ceny můžou i nižší)

-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 490,- Kč

-výsadba stromů kus 495,- Kč

-kůly k ukotvení včetně příčky a úvazku kus 160,- Kč

-ukotvení dřevin kůly kus 95,- Kč

-hnojivo kus 180,- Kč

- ochrana kmene - juta kus 95,- Kč

Výsadba jehličnatých stromů - dle velikosti stromu (ceny můžou i nižší)

-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 490,- Kč

-výsadba stromů kus 740,- Kč

-kůly k ukotvení včetně úvazce kus 160,- Kč

-ukotvení dřevin kůly kus 90,- Kč

Výsadba solitérních dřevin

-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 890,- Kč

-výsadba rostliny kus 760,- Kč

Výsadba keřů
-výsadba okrasných keřů s balem o prům. cca 20 cm 80-100 Kč/ks

-výsadba okrasných keřů s balem o prům. NAD 20 cm 150 -220,- Kč/ks

Výsadba trvalek a travin

-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 55,- Kč

-výsadba rostliny kus 45,- Kč

Mulčování výsadeb

-mulčování výsadeb m2 50-70,- Kč

-kačírek m2 85,- Kč

-soliterní kameny kg 500,- Kč

-doprava borky - vozik cena za km/ 45,- Kč

-zpevnění svahu, dřev. kulatina vč. ukotvení m2 250,- Kč

DOPRAVA -  25,-kč/km   DOPRAVA - vozík - 32,-kč/km